بر اساس يك بررسي علمي‌، شركت‌هاي هواپيمايي نبايد به هيچ عنوان اجازه دهند تا مسافران حين پرواز از تلفن همراه يا رايانه قابل حمل استفاده كنند، چراكه اين امر مي‌تواند به اختلال در سيستم كامپيوتري هواپيما بيانجامد.

در نتيجه‌ اين تحقيق آمده است: " تلفن همراه و لب‌تاپ مي‌توانند عملكرد معمول سيستم‌هاي اتاق خلبان را با مشكل مواجه كنند، بويژه دستگاه‌هاي گيرنده Gps را كه براي فرود سالم هواپيما بسيار حياتي هستند.

اين تقحيق همچنين نشان مي‌دهد تقريبا در جريان هر سفر هوايي در آمريكا، يك تا چهار تماس با تلفن همراه گرفته مي‌شود كه بعضي از اين تماس‌ها در هنگام فرود يا برخواستن هواپيما انجام مي‌گيرند.

اين درحاليست كه برخي شركت‌هاي هواپيمايي آمريكا در نظر دارند استفاده از تلفن همراه در هواپيما را براي مسافران امكان‌پذيرتر سازند.
به نقل از ایسنا