حدود 50.6 درصد از کاربران تلفن همراه در ژاپن که معادل 45.9 ميليون نفر است از گوشي هاي نسل سوم استفاده مي کنند
17/12/1384
تاليانيوز- بيش از نيمي از 90.8 ميليون نفر کاربر تلفن همراه در ژاپن از خدمات شبکه هاي نسل سوم يا 3G استفاده مي کنند و علت اين اقبال گسترده پايين آمدن قيمت اين خدمات و طراحي و خدمات جذاب قابل استفاده به کمک گوشي هاي نسل سوم است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوزبه نقل از رويترز، بررسي ها نشان مي دهد که حدود 50.6 درصد از کاربران تلفن همراه در ژاپن که معادل 45.9 ميليون نفر است از گوشي هاي نسل سوم استفاده مي کنند که امکان دسترسي به وب وتماشاي تلويزيون را به کاربران مي دهد.
گفتني است تعداد کاربران تلفن همراه در ژاپن تنها در ماه فوريه 334.700 هزار نفر افزايش يافته است و تعداد افرادي که به سمت استفاده از خدمات نسل سوم مي روند روز به روز در حال افزايش است. گفتني است اپراتورهاي NTT DoCoMo و KDDI Corp و Vodafone K.K به ترتيب 22 و21.2 و 15ميليون کاربر 3G دارند.