با ايجاد شبکه هاي جديد نسل سوم و افزايش پهناي باند امکان دسترسي به محتويات گوناگون و اجراي برنامه هاي کاربردي مختلف بر روي تلفن هاي همراه فراهم امده
20/12/1384
تاليانيوز- برآوردهاي موسسه تحقيقاتي iSuppli نشان مي دهد تا سال 2010 ارزش مالي بازار تامين محتوا براي تلفن هاي همراه به بيش از 43 ميليارد دلار خواهد رسيد. ارزش اين بازار در سال 2004 تنها 5.2 ميليارد دلار بوده است که اين به معناي رشد سالانه 42.5 درصدي است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، در بخشي از اين گزارش آمده است: پس از گذشت چند سال بازار تلفن همراه در برخي نقاط جهان به بلوغ رسيده که نتيجه آن کاهش رشد تعداد مشترکان و کاسته شدن از درآمد اپراتورها به ازاي هر کاربر است. اما با ايجاد شبکه هاي جديد نسل سوم و افزايش پهناي باند امکان دسترسي به محتويات گوناگون و اجراي برنامه هاي کاربردي مختلف بر روي تلفن هاي همراه فراهم امده است که نتيجه آن افزايش درآمد اپراتورهاي تلفن همراه است.
پژوهش هاي iSuppli نشان داده که بازار زنگ گوشي تلفن همراه پر رونق ترين و درآمدزاترين بخش از بازار تامين محتواي تلفن هاي همراه است که ارزش آن در سال 2005 بالغ بر 3.8 ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر درآمد حاصل از فروش بازي هاي قابل اجرا بر روي تلفن هاي همراه هم به دنبال افزايش کيفيت و تنوع آنها در سال 2005 هشتاد درصد افزايش يافته است. هم اکنون دو شرکت Electronic Arts و THQ بزرگترين سازندگان بازي براي تلفن هاي همراه محسوب مي شوند.
در مقابل بازار ويدئوي همراه اگرچه آينده درخشاني دارد، اما هم اکنون دوران پيدايش خود را پشت سر مي گذارد. اين بازار تا حد زيادي وابسته به ارتقاي فن آوري به کار گرفته شده توسط اپراتورها و نيز در گوشي هاي همراه است. برآوردها نشان مي دهد که تا سال 2010 تنها 12 درصد از گوشي هاي تلفن همراه قابليت دريافت تصاوير تلويزيوني را خواهند داشت.
منبع : روابط عمومی ت