پژوهش مذکور نشان مي دهد يک پنجم انگليسي ها در نظرسنجي هاي برنامه هاي مختلف راديويي يا تلويزيوني که با استفاده از SMS انجام شده شرکت کرده اند
24/12/1384
تاليانيوز- بررسي هاي جديد انجام شده در هفته اخير نشان مي دهد انگليسي ها علاقه مفرطي به ارائه نظراتشان در مورد يک برنامه با استفاده از سرويس SMS تلفن همراه دارند، به گونه اي که يک پنجم آنها چنين کاري را انجام مي دهند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Pocket-lint، پژوهش مذکور نشان مي دهد يک پنجم انگليسي ها در نظرسنجي هاي برنامه هاي مختلف راديويي يا تلويزيوني که با استفاده از SMS انجام شده شرکت کرده اند.
تحقيق ياد شده همچنين حاکي است که 83.6 درصد از انگليسي هاي مالک تلفن همراه در ماه اخير دست به ارسال SMS زده اند.
البته ميل به بارگذاري بازي بر روي گوشي در بريتانيا هنوز پايين است. طي يک ماه اخير تنها 4 درصد مشترکان تلفن همراه در اين کشور دست به چنين کاري زده اند، اما در مقابل 11.6 درصد افراد از موبايل براي دسترسي به اخبار و ديگر اطلاعات بهره برده اند.
منبع : روابط عمومی تالیا