کودکان و نوجوانان تنها بايد در شرايط اضطراري اجازه استفاده از تلفن همراه را داشته باشند
24/12/1384
تاليانيوز- مادر يک دختر نوجوان نيوزلندي که فرزندش به علت ترس وهيجان ناشي از دريافت چند SMS تهديد آميز درگذشته است از دولت اين کشور خواست تا براي مالکيت تلفن همراه در اين کشور محدوديت سني وضع نمايد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از ABC ،جسد آلکس تکاي 12 ساله ماه گذشته در نزديکي منزلش پيدا شد. وي چندين بار از اينکه دوستانش در مدرسه براي اذيت و آزارش با SMS او را تهديد مي کنند شکايت کرده بود.
دايان تکا مادر وي معتقد است که دولت به جاي آنکه منتظر وقوع حوادث ناگوار باشد بايد رويکرد پيشگيرانه اي را در اين مورد اتخاذ کند. از نظر او کودکان و نوجوانان تنها بايد در شرايط اضطراري اجازه استفاده از تلفن همراه را داشته باشند.
در همين حال وزير آموزش نيوزلند از دريافت گزارشي در اين مورد خبر داده و تصريح کرده که مساله را پيگيري خواهد کرد.
منبع : روابط عمومی تالیا