با به کارگيري اين فن آوري مشترکان اپراتورهاي مختلف مي توانند در صورت تغيير اپراتور از همان شماره قبلي استفاده کنند و نيازي به استفاده از شماره جديد نخواهند داشت
23/12/1384
تاليانيوز- مقامات شرکت مخابرات هند از وزارت ارتباطات اين کشور خواسته اند مجوز به کارگيري فن آوري جديدي موسوم به MNP يا mobile number portability را توسط اپراتورهاي تلفن همراه در اين کشور صادر کنند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Hindu با به کارگيري اين فن آوري مشترکان اپراتورهاي مختلف مي توانند در صورت تغيير اپراتور از همان شماره قبلي استفاده کنند و نيازي به استفاده از شماره جديد نخواهند داشت.
انتظار مي رود استفاده از اين خدمات تا اول آوريل سال 2007 در هند ممکن شود.کارشناسان مخابراتي هند معتقدند اين کار بيش از همه به نفع مردم وکاربران تلفن هاي همراه است، زيرا با راه اندازي چنين سرويسي اپراتورها بيش از گذشته مجبورند براي ارتقاي سطح خدمات خود بکوشند.
قرار است اين خدمات در مرحله اول در چند شهر بزرگ هند وسپس در کليه مناطق تحت پوشش تلفن همراه در اين کشور در دسترس باشد. گفتني است هم اکنون حدود 75 درصد از کل مساحت هند زير پوشش خدمات تلفن همراه است.
منبع : روابط عمومی تالیا