دريافت سيگنال هاي تلويزيوني بر روي گوشي هاي همراه و رايانه هاي جيبي از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار است، زيرا به رشد فني وصنعتي و نيز رشد خدمات مدرن مشتري محور کمک مي کند.
23/12/1384
تاليانيوز- مقامات کميسيون اروپايي خواستار اقدام سريع براي هماهنگ سازي قوانين ومقررات لازم براي بهره مندي از خدمات تلويزيوني بر روي تلفن هاي همراه شدند. آنان مي گويند نمي توانند تا سال 2012 و تا زمان اختصاص طيف راديويي کافي براي اين کار منتظر بمانند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از رويترز، کميسيونر جامعه اطلاعاتي اتحاديه اروپا در جريان سخنراني خود در نمايشگاه سبيت در همين مورد تصريح کرد: بايد تصميمات لازم در اين مورد ظرف 12 ماه آينده اتخاذ شود. ما در اين زمينه نمي توانيم تا سال 2012 منتظر بمانيم، چون در خارج از اروپا اقدامات فراواني در اين حوزه انجام شده است.
به گفته وي دريافت سيگنال هاي تلويزيوني بر روي گوشي هاي همراه و رايانه هاي جيبي از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار است، زيرا به رشد فني وصنعتي و نيز رشد خدمات مدرن مشتري محور کمک مي کند.
ويويان ردينگ اظهار اميدواري کرد دول اروپايي و شرکتهاي خصوصي در اين زمينه با هم همکاري کنند.
منبع : روابط عمومی تالیا