شركت سيكو در ژاپن يك نمونه مدل از ساعتهاي توليدي خود را كه داراي امكان بلوتوث است و براي ارتباط با تلفن همراه كاربرد دارد را طراحي و توليد كرده است.

ساعت بلوتوث دار سيكو ميتواند بدينوسيله با تلفن همراه در ارتباط باشد و اطلاعات مفيد را در اختيار كاربر قرار دهد.

اين براي اولين بار نيست كه كمپاني سيكو ساعتهايي با امكان بلوتوث توليد ميكند قبلاً در سال 2001 نيز شركت سيكو ساعتهايي با امكان بلوتوث را توليد كرده بود . اكنون اين شركت نتيجه تلاشهاي خود را به بازار ژاپن عرضه كرده است .

ساعت اطلاعاتي چون شرايط باطري ، پيغامهاي جديد و نيز سيگنالهاي شبكه اي را در صفحه نمايشگر خود نشان مي دهد. ضمنا ميتوان به كمك اين ساعتها و با همكاري تلفن همراه SMS فرستاد!