رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران گفت: برنامه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه نيز براي ارايه‌ي حدود دو ميليون سيم كارت است كه احتمالا در نيمه‌ي دوم سال توزيع خواهد شد، به اين معني كه شبكه‌ي مربوطه تا اواخر تابستان سال آينده راه‌اندازي و اجازه‌ي بهره برداري داده خواهد شد.
دكتر«وفا غفاريان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برنامه‌هاي سال آينده‌ي مخابرات ايران را تشريح كرد و اظهار داشت: مهم‌ترين اقدام سال ‌٨٥ توزيع سيم كارت‌هاي تلفن همراه اپراتور اول است. قرعه كشي مربوطه مطابق قول‌هاي داده شده، ‌٢٧ فروردين ماه انجام و زمان بندي دقيق اعلام خواهد شد و پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان سال ‌٨٥ حدود پنج ميليون سيم كارت توزيع ‌شود.
او خاطر نشان كرد: علاوه بر آن طبق هماهنگي‌ها و بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، به نظر مي‌رسد تاليا بتواند حدود يك تا ‌٥/١ ميليون سيم كارت، شامل حدود ‌٥٠٠ هزار در تهران و يك ميليون در شهرستان‌ها توزيع كند كه اين رقم به تعداد پنج ميليون سيم كارت قبلي، افزوده خواهد شد.
رییس هیات مدیره ی مخابرات ایران افزود: برنامه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه نيز براي ارايه‌ي حدود دو ميليون سيم كارت است كه احتمالا در نيمه‌ي دوم سال توزيع خواهد شد، به اين معني كه شبكه‌ي مربوطه تا اواخر تابستان سال آينده راه‌اندازي و اجازه‌ي بهره برداري داده خواهد شد.
غفاريان افزود: طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در سال ‌٨٥، حدود هشت تا ‌٩ ميليون سيم كارت توزيع شود كه در مقايسه با ‌٤/٣ ميليون توزيع صورت گرفته در سال ‌٨٤، تقريبا حدود دو و نيم برابر ،توسعه‌ي ضريب نفوذ تلفن همراه خواهيم داشت.
غفاريان ادامه داد: در مورد خطوط ثابت تلفن نيز برنامه ريزي شده تا حدود ‌٣ تا ‌٥/٣ ميليون خط واگذار شود كه بر اساس آن به ضريب نفوذ ‌٣٣ درصد خواهيم رسيد، اين در حالي است كه در سال ‌٨٤، ‌٦/٢ ميليون خط در كشور داير شد.
رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران افزود: در مورد پورت‌هاي پرسرعت اينترنت(ADSL)، مطابق مصوبه‌ي سازمان تنظيم مقررات در سال ‌٨٤ و ‌٨٥، خريد و راه اندازي پورت‌هاي جديد براي شركت‌هاي مخابرات استاني در تهران و چند شهر بزرگ ممنوع شده تا براي بخش خصوصي فرصت ايجاد شود.
او ادامه داد: مطابق برنامه ريزي، در صورت اجرای اين كار، تقريبا ميزان پورت‌هاي اينترنت پرسرعت به دو برابر افزايش مي‌يابد، به طوري كه در حال حاضر حدود دو هزار پورت داير داريم كه در صورت داير شدن ‌٢٥٠ هزار پورت در سال ‌٨٥، جهشي دو برابر خواهيم داشت.
او افزود: در بخش ارتباطات روستايي، تاپايان امسال تعداد ارتباط روستايي اعم از دفاتر مخابراتي و مراكز روستايي به ‌٤٥ هزار خواهد رسيد، و براي سال ‌٨٥ نيز اتصال حدود سه هزار و ‌٥٠٠ روستا به شبكه‌ي مخابراتي كشور پيش‌بيني شده است.