روابط عمومي‌ شركت مخابرات ايران تعرفه‌ي رومينگ بين‌الملل تلفن همراه توسط اپراتور kyivstar براي مسافراني كه قصد عزيمت به كشور اكراين را دارنداعلام كرد.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه رومينگ از اكراين به مقصد ايران، دوشنبه تاشنبه از ساعت 6 صبح الي ٩شب، 25 هزار و 302 ريال و در روزهاي دوشنبه تا شنبه از ساعت 21 الي 6 صبح و تمامي‌يكشنبه و تعطيلات ملي 20 هزار و262 ريال است .
همچنين تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از اكراين در روزهاي دوشنبه تا شنبه از ساعت 6 صبح الي 23 مكالمه‌ي موبايل داخل شبكه‌ي ميزبان سه هزار و 159 ريال، و از ساعت 6 صبح الي 23 مكالمه‌ي موبايل به ساير شبكه‌هاي تلفن همراه و به شبكه‌هاي ثابت چهار هزار و 200 ريال برآورد شده است .
تعرفه‌ي رومينگ هر دقيقه مكالمه در داخل كشور اكراين در روزهاي دوشنبه تا شبنه از ساعت 23 الي 6 صبح و تمامي‌ساعات يكشنبه و تعطيلات ملي چه به صورت تلفن همراه داخل شبكه‌ي ميزبان و مكالمه‌ي تلفن همراه به ساير شبكه‌هاي آن و به شبكه‌ي ثابت دو هزار و 621 ريال است .
طبق اين تعرفه‌ي نرخ هر دقيقه تماس دريافتي از هر نقطه دنيا براي مسافر ايراني در اكراين در ساعات پرترافيك سه هزا ر و 159 ريال و در ساعات كم ترافيك دو هزار و 621 ريال است .
همچنين براي مكالمه كننده در داخل ايران به مقصد تلفن همراه در اكراين در تمام ساعات شبانه روز برابر با نرخ داخل ايران و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به اكراين منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود براي تمام ساعات شبانه روز در ساعات پرترافيك چهار هزار و 829 ريال و در ساعات كم ترافيك چهار هزار و 291 برآورد شده است .