Vodafone قصد دارد در آينده اي نزديک امکان بهره مندي از اين خدمات را براي کاربران ديگر کشورهاي غيرانگليسي زبان هم فراهم اورد
25/12/1384
تاليانيوز- شعبه اپراتور Vodafone در ژاپن قابليت جديدي را به سرويس MMS گوشي هاي مشترکان خدمات نسل سوم خود افزوده که با استفاده از آن مطالب دريافتي به زبان چيني به راحتي بر روي گوشي هاي ژاپني قابل مشاهده است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Cellular-News ، اين سرويس از سوم آوريل در دسترس خواهد بود و به کمک آن مي توان از ژاپن براي گوشي هاي موبايل در چين Email ارسال کرد.
هم اکنون دو اپراتور چيني به نامهاي China Mobile و China Unicom براي ارائه اين سرويس با Vodafone همکاري مي کنند.
Vodafone قصد دارد در آينده اي نزديک امکان بهره مندي از اين خدمات را براي کاربران ديگر کشورهاي غيرانگليسي زبان هم فراهم اورد. مقامات اين اپراتور مي گويند در اين زمينه با 34 اپراتور در 23 کشور جهان در حال مذاکره هستند.
منبع : روابط عمومی تالیا