عرضه گوشي هاي PHS در ماه ژانويه نيز با افزايش 188.8 درصدي به 129.000 واحد رسيد
25/12/1384
تاليانيوز- عرضه گوشي در کشور ژاپن در ماه ژانويه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.4 درصد افزايش يافت و به 3.51 ميليون واحد رسيد. اين ششمين ماه متوالي در 11 ماه اخير است که عرضه گوشي در ژاپن افزايش مي يابد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از فوربس، با استثنا کردن گوشي هاي personal handyphone system (PHS عرضه گوشي در ژاپن در ماه ژانويه 8.8 درصد افزايش يافته وبه 3.38 ميليون واحد رسيده است.
از سوي ديگر عرضه گوشي هاي PHS در ماه ژانويه نيز با افزايش 188.8 درصدي به 129.000 واحد رسيد.
منبع : روابط عمومی تالیا