تبلیغات اخیری که دراین زمینه انجام شده ، تاثیر شایانی درافزایش تعداد شبکه های HSDPA داشته
24/12/1384
تاليانيوز- طبق تحقیقی که به تازگی توسط GSA انجام گرفته ، 70 اپراتور تلفن همراه در جهان به بهره گيري از فن آوري HSDPA ابراز تمايل کرده اند که اين رقم در چهار ماه اخير 40 درصد افزايش يافته است.
همچنین آمار به دست آمده نشان می دهد که 102 اپراتورهم اکنون سیستم نسل سوم WCDMA را راه اندازی کرده اند. این اپراتورها پیش از این از HSDPA درشبکه های مخابراتی شان استفاده کرده بودند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، تبلیغات اخیری که دراین زمینه انجام شده ، تاثیر شایانی درافزایش تعداد شبکه های HSDPA داشته و شماراین شبکه ها را به 8 شبکه افزایش داده است که این میزان بیشتر از رقمی است که برای سال 2006 پیش بینی شده بود .
GSA تاييد کرده که توليد وسایل ارتباطي سیار با امکان استفاده ازفن آوري HSDPA به میزان قابل توجهي افزايش يافته است. هم اکنون 25 وسیله مختلف با چنين توانايي در بازار موجود است که درمقایسه با 6 ماه قبل به بیش از دوبرابر افزایش یافته است. HSDPA اولین تحول جدي در فن آوري نسل سوم WCDMA محسوب مي شود که علاوه بر ارتقاي کيفيت ارائه سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه فعلي امکان ارائه سرويس هاي تازه اي را براي کاربران فراهم اورده است.
راه اندازی سیستم HSDPA به طور خودکاردرشبکه انجام می شود و لازم نیست که شبکه دیگری آن را راه اندازی کند. پیش بینی می شود تا پایان سال 2006 بسیاری از شبکه های WCDMA دراروپا و خارج اروپا سیستم ارتقاء یافته HSDPA را درشبکه هایشان فعال کنند تا بتوانند خدمات سیستم سریع را به کاربران ارائه دهند.
منبع : روابط عمومی تالیا