آلکاتل قصد دارد از باند فرکانسي S که به ماهواره ها اختصاص يافته براي انتقال زميني و نيز ماهواره اي سيگنال هاي تلويزيوني به تلفن هاي همراه استفاده کند
26/12/1384
تاليانيوز- شرکت فرانسوي آلکاتل درصدد است با کمک ماهواره ها يک مشکل اساسي را که بر سر راه انتقال سيگنال هاي تلويزيوني به گوشي هاي همراه وجود دارد، حل کند. اين مشکل چيزي نيست جز فقدان طيف (spectrum) اختصاصي.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، آلکاتل قصد دارد از باند فرکانسي S که به ماهواره ها اختصاص يافته براي انتقال زميني و نيز ماهواره اي سيگنال هاي تلويزيوني به تلفن هاي همراه استفاده کند. اين کار به جاي باند UHF از طريق استاندارد نوظهور DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر براي انتقال امواج تلويزيوني در اروپا عمدتا از باند UHF استفاده مي شود که ديگر ظرفيتي براي انتقال سيگنال به تلفن هاي همراه ندارد.
گفتني است هم اکنون تلفن هاي همراه براي دريافت سيگنال هاي تلويزيوني از آنتن هاي ويژه استفاده مي کنند که مشکلات زيادي هم دارد. باند فرکانسي S که آلکاتل پيشنهاد استفاده از آن براي انتقال سيگنال هاي تلويزيوني به گوشي هاي همراه را داده است دامنه فرکانسي 2,170MHz تا 2,220MHz را در بر مي گيرد که در مجاورت باند 3G قرار دارد.
در حال حاضر يک شرکت تراشه سازي به نام DiBcom هم در حال تراشه جديدي است که ضمن سازگاري با استاندارد DVB-H امکان استفاده از باند S در تلفن هاي همراه را هم فراهم آورد. از سوي ديگر شرکت فرانسوي ساژم هم در حال طراحي گوشي هاي جديدي است که از هر دو باند UHF و S پشتيباني کنند.
منبع : روابط عمومی تالیا