اسفند 1384 - تالیانیوز - اخيرا در گوشه و كنار شهر ديده شده عده اي سود جو اقدام به فروش اقلامي به نام تقويت آنتن تاليا به مبلغ 25 هزار ريال كرده اند كه كارشناسان شركت تاليا كاركرد اين اقلام را از نظر فني رد كرده اند.

يكي از كارشناسان شركت تاليا در گفت و گو با خبرنگار موج، گفت: چنين گزارشي نيز به ما اعلام شده كه عده اي همچون سالهاي گذشته مبادرت به فروش اجناسي به نام تقويت آنتن تلفن همراه كرده اند كه اين بار نيز نوبت به تاليا رسيده است.

وي در خصوص اينكه آيا اين نوع تقويت كننده ها از نظر فني قابل اعتماد هستند يا خير، گفت: اين وسايلي كه به اسم تقويت كننده آنتن به فروش مي رسد به هيچ عنوان تاثيري در آنتن دهي تلفن هاي همراه ندارد و شركت تاليا به هيچ وجه اقدام به توزيع چنين اقلامي نكرده است.

این تقویت کننده ها به قيمت 1300 الي 2500 تومان در سطح شهر تهران در نقاط مختلف و از جمله در دکه هاي روزنامه فروشي به فروش مي رسند.