آخرين وضعيت شبكه‌ي سيم كارت اعتباري(تاليا) در جلسه‌ي مجمع مخابرات ايران بررسي شد.به گزارش خبرنگا ایسنا در جلسه‌ي مجمع مخابرات ايران كه با حضور نمايندگان وزارت ارتباطات، اقتصاد، بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشكيل شد،«بهرامپور» مدير عامل مجتمع صنعتي رفسنجان، گزارشي از وضعيت پروژه‌ي سيم كارت اعتباري ارايه كرد و پيشرفت كار و برنامه‌ي آينده مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي مجمع بر پيگيري جدي كار پروژه تاكيد كردند.گفتني است؛ در اين جلسه مهندس «كرمپور» عضو هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران نيز حضور داشت