يك مقام آگاه گفت: پس از گذشت حدود يك سال هنوز تكليف اجراي قرارداد 675 ميليارد توماني وزارت ارتباطات با برخي از پيمانكاران براي گسترش سايتهاي شبكه تلفن همراه روشن نشده است.

اين مقام آگاه به خبرنگار فارس افزود: اواخر سال گذشته مناقصه‌اي از سوي وزارت ارتباطات برگزار شد كه GC يا پيمانكاراني براي گسترش سايتهاي شبكه تلفن همراه ( شناسايي محل و نصب و راه‌اندازي آنتن‌هاي BTS ) انتخاب شدند.
وي گفت: طبق اين قرارداد، قرار بود از تاريخ 15/6/84 هر هفته 100 سايت به شركت ارتباطات سيار تحويل شود كه اين امر بنا به دلايلي به تاريخ 15/8/84 موكول شد.
اين مقام آگاه افزود: اين قرارداد در قالب فاز سوم توسعه شبكه تلفن همراه (راديويي)منعقد شده بود.
وي در ادامه تاكيد كرد: اين قرارداد كه با قيمت پايه بسيار گراني از سوي وزارت ارتباطات منعقد شده بود براي تحويل 4900 سايت بود كه البته با بدقولي پيمانكاران مواجه شد.
وي توضيح داد: حتي به پيمانكاران يا همان GC ها مبلغي حدود 170 ميليارد تومان در ابتداي پروژه پرداخت شده است.
وي گفت: متاسفانه با گذشت چندين ماه از اجرايي شدن اين قرارداد هنوز حتي يك سايت از اين 4900 سايتي كه قرار بود تحويل شركت ارتباطات سيار شود، تحويل اين شركت نشده است