به منظور تدوين راهبرد توسعه شبكه مخابرات سيار كشور و نيز تدوين طرح تجاري با شركت ارتباطات سيار ، تفاهم‌نامه‌اي امضا شده است.
دكتر علي‌اصغر عميديان ، رييس مركز تحقيقات مخابرات ايران ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص تحقيقات خاص اين مركز بر شبكه سيار كشور و گسترش اين شبكه با بيان اين مطلب ، اظهار داشت: مركز تحقيقات مخابرات ايران نقش مشاور مادر را براي مجموعه وزارت ICT ايفا مي‌كند و در چارچوب اين تفاهم‌‌نامه ، مركز سعي دارد در حل مشكلات اساسي شبكه مخابرات سيار اين شركت را ياري كند.
وي ، افزود: در اين چارچوب و با استفاده از نيروهاي متخصص داخل مركز و نيز بهره‌گيري از توان علمي مشاورين معتبر خارجي در حال ارزيابي وضعيت فعلي شبكه و ارايه راهكارهاي اصولي توسعه آن هستيم.دكتر عميديان ، همچنين در خصوص مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌ها ، گفت: ‌در پاسخ به فراخوان مركز تحقيقات مخابرات ايران به منظور انجام پروژه‌هاي برون‌سپاري ، شركت‌هاي خصوصي استقبال زيادي انجام داده‌اند و مركز نيز با توجه به توانمندي‌هاي شركت‌ها پيشنهادات مربوطه را بررسي كرده است ؛ به طوري كه هم‌اكنون حدود 30 پروژه توسط اين شركت‌هاي به صورت مشاركت در حال انجام است