مسؤول طرح سيستم جامع شبكه‌ي تلفن همراه دانشگاه خواجه نصير،گفت:طراحي بخش نرم افزاري سيستم جامع تلفن همراه ،14 تا 16 ماه آينده به پايان مي‌رسد و تا تحويل سيم كارت‌هاي جديد مشكل نرم‌افزاري حل خواهد شد؛ همچنين بايد سيستم ديتا بيس و كاربردهاي آن حدود 60 دردصد ارتقا يابد.دكتر«محمد تشنه‌لب» در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهميت ارتقا بخشيدن بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، اظهارداشت: زماني‌كه ظرفيت در كل مشتركان بالا برده مي‌شود ارتقاء يافتن بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ضرورت پيدا مي‌كند.وي در ادامه گفت: بخش نرم‌افزاري در تلفن سيار نسبت به تلفن ثابت بيشتر احساس مي‌شود و وجود قسمتي با عنوان امور متقاضي مشتركان حجم زيادي از نرم‌افزار را مي‌طلبد.تشنه‌لب با اشاره به برنامه‌ي وزارت ارتباطات مبني بر اين‌كه بخش نرم‌افزاري سيستم جامع از فروردين ماه آغاز به كار كند، تصريح كرد: قرار بر اين است كه بحث نرم‌افزاري سيستم جامع شبكه‌ي تلفن همراه خواجه نصير از فروردين ماه كار خودرا شروع كند ولي متاسفانه تاكنون وارد عمل نشده است.وي افزايش حضور كارشناس را در مقابل افزايش سخت‌افزار و نرم‌افزار با اهميت دانست و خاطر نشان كرد: قطعا بايد سرويس دهي چه در حوزه‌ي سخت‌افزار، چه نرم‌افزار درحوزه‌ي انسان افزار حضور پررنگي داشته باشد ولي تاكنون بخش انسان‌افزار از وجود كارشناسان فني بهره‌اي نبرده است.تشنه لب، افزود:با وجود حضور اپراتور دوم احتمال بروز مشكل براي شركت ارتباطات سيار در صورت عدم بهينه‌ساي و ارتقاي تمامي سطوح ‌وجود خواهد داشت.