27 اسفند 1384 - يك مقام آگاه در وزارت ارتباطات گفت: دور جديد واگذاري‌هاي سيم‌كارت‌هاي اعتباري (تاليا) از فروردين ماه آغاز مي‌شود.

اين مقام آگاه در گفت‌وگو با سرويس ارتباطات ايسنا افزود: كار‌هاي و هماهنگي‌هاي اين واگذاري‌ها نهايي شده است و دور جديد واگذاري‌هاي سيم‌كارت‌هاي اعتباري از فروردين ماه آغاز مي‌شود.

اين در حالي است كه مدير روابط عمومي تاليا اعلام كرده است تمامي ايستگاه‌هاي هشتگانه‌ي شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا در تهران به منظور پاسخگويي به نيازهاي مشتركان اين شبكه در تعطيلات سال نو آماده خدمات‌رساني به مشتركان هستند.

وي گفت: اين مراكز تمامي خدمات مورد نياز مشتركين اين شبكه از قبيل نقل و انتقال اسناد تلفن همراه، پيگيري سيم كارت سوخته، عرضه كارت شارژ و پاسخگويي به پرسشهاي مشتركين را مانند گذشته بر عهده خواهند داشت