متاسفانه در جدول بهاي تعرفه مكالمات تلفن همراه بين شهري، فواصل بين شهرها لحاظ نشده است و مخابرات در تعيين هزينه تماس بين شهري تلفن همراه انصاف را رعايت نمي‌كند.

اين مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: متاسفانه در جدول بهاي تعرفه‌هاي تلفن همراه بين شهري اين موضوع كه آيا مبلغ تماس يك مشترك از تهران به كرج و يا بندرعباس با يكديگر برابر است يا خير، گنجانده نشده است.
وي در ادامه گفت: در جدول شركت مخابرات آمده است " در حالتي كه مشترك تلفن همراه از محل اوليه تلفن خود به نقطه ديگر منتقل و با ساير مشتركين ارتباط برقرار كند، به ازاي هر دقيقه مكالمه مشمول مبلغ دو پالس مكالمه علاوه بر تعرفه‌هاي خود مي‌شود".
اين مقام آگاه توضيح داد: بايد در تعيين تعرفه تلفن همراه بين شهري به اين نكته توجه داشت كه هم اكنون نرخ هزينه مكالمه دو مشتركي كه در تهران هستند و به عنوان مثال به كرج و يا مشهد تماس مي‌‌گيرند برابر است، يعني فاصله بين كرج و مشهد براي دو مشترك از نظر مخابرات برابر است و يكسان هزينه مي‌پردازند.
وي تصريح كرد: مخابرات بايد به اين مطلب توجه كند كه چرا هزينه دو مشترك كه از يك مبدا به دو مقصد متفاوت تماس مي‌گيرند، برابر باشد.
وي تاكيد كرد: با توجه به شعار رعايت عدالت در دولت جديد و عدم متضرر شدن مردم اين مساله بايد بررسي شود.