بازي : Handy Games FlitzerNokia 3230, 3510i, 3560, 3595, 8910i, 2650, 3100, 3120, 3200, 3300, 6100, 6220, 6610, 6800, 6810, 7210,7250,7600, 3600, 3620, 3650, 3660, 7650, Nokia 6260, 6620, 6630, 6670, 7610, N70, N90
Sony Ericsson T610, T630, T637, Z600, K600i, V800, Z800, Z1010, K700, K700i
Siemens S55, SL55, M55, MC60, C60
Samsung E100, E700, E800, X100, X426, X600
Sagem myC-5-2, myV-55, myV-65, myV-75, myX-5-2, myX-7
Sharp GX20, GX22, GX30, GX32, Sharp GX10

به نظر من كه خيلي بازيش زشته حالا اميدوارم كه كسي بيدا بشه ازش خوشش بياد