هر سال شبكه‌ي تلفن همراه كشور به دنبال مسافرت عده‌اي از مردم در تعطيلات نوروز و تجمع تعداد زيادي از مشتركان در نقاط خاصي از كشور بويژه در استان‌هاي شمالي، دچار مشكل ارتباطي و اختلال مي‌شود از اين رو بر مبناي تجربه‌اي كه در سال‌هاي گذشته در اين باره به دست آمده انديشيدن تمهيداتي براي حل اين مشكل ضروري است.
دكتر«وفا غفاريان» رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران در مورد اقدامات در نظر گرفته شده براي تجهيز امكانات مخابراتي در نوروز امسال براي جلوگيري از بروز مشكلات ارتباطي تلفن همراه گفت: معمولا در تعطيلات طولاني ترافيك شبكه در مناطقي مانند استان مازندران تغيير مي‌كند. با توجه به همين مساله شركت ارتباطات سيار برنامه‌هايي براي استان مازندران در نظر دارد، تا سايت‌هاي در دست اجرا در اين استان را به وسيله‌ي پيمانكاران عمومي ‌و خصوصي به نتيجه برساند و پاسخگوي تراكم ارتباطي در آن مناطق شود.
وي خاطر نشان كرد: تصور نمي‌كنيم ساير مناطق مانند خراسان با توجه به امكانات ايجاد شده، با مشكل ارتباطي مواجه شود.