روابط عمومي شركت مخابرات ايران در جدولي تعرفه رومينگ بين‌المللي تلفن همراه براي مسافراني كه قصد عزيمت به كشور برزيل را دارند به شرح زير اعلام كرد:
به گزارش ايسنا اين ميزان اين تعرفه به شرح زير است:
تعرفه هر دقيقه مكالمه از برزيل به مقصد ايران با اپراتور TIM - در تمام ساعات شبانه روز-20 هزار و ‌٦٥٤ ريال معادل ‌٢/٢دلار آمريكا
تعرفه هر دقيقه مكالمه در داخل كشور برزيل با اپراتور TIM - در تمام ساعات شبانه روز - ‌٧ هزار و ‌١٢٨ ريال معادل ‌٧٨/٠ دلار آمريكا
تعرفه هر دقيقه مكالمه براي مكالمه كننده در داخل ايران به مقصد تلفن همراه در برزيل - در تمام ساعات شبانه روز - برابر نرخ داخلي ايران
تعرفه هر دقيقه مكالمه براي شخصي كه تلفن همراه خود را به برزيل منتقل و از ايران با آن ارتباط برقرار مي شود - در تمام ساعات شبانه روز - يك هزار و ‌٥/٦٦٩ ريال
توضيح: مبلغ هر پيام كوتاه ‌٢٤/٠ دلار معادل ‌٢ هزار و ‌١٩٣ ريال مي‌باشد.