كاهش دست نويسي و رشد فراگير 'اي ميل' و 'پيام‌هاي متني تلفني' به عنوان برجسته‌ترين نتايج يك تحقيق تازه در مورد نحوه استفاده از رسانه ها در عصر ديجيتال مطرح شده‌اند.
به گزارش منابع اينترنتي، نوجوانان درمقايسه با گذشته كمتر براي نوشتن از مداد و كاغذ استفاده مي‌كنند.
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در حال حاضر نيمي از ارتباطات نوشتاري بوسيله 'اي ميل' صورت مي‌گيرد، ‪ ۲۹‬درصد از طريق پيام‌هاي متني كوتاه و تنها ‪ ۱۳‬درصد بوسيله كاغذ و قلم انجام مي‌شود.
در ميان افراد بالاي ‪ ۶۵‬سال، استفاده از كاغذ و قلم با ‪ ۳۹‬درصد همچنان محبوب مانده، اما در ميان جوانان اين درصد، بمراتب كمتر است.
نتايج اين تحقيقات بر اساس يادداشت‌هاي هر نيم ساعت يك بار ‪ ۵۰۰۰‬هزار بريتانيايي در طي يك هفته بدست آمده ويك ميليون پوند براي اين تحقيقات كه از سوي بي‌بي‌سي، آي تي وي و گروه روزنامه‌هاي ملي حمايت مي‌شد، هزينه شده است.
اين مطالعه كه بر پايه تحقيقات بي‌بي‌سي موسوم به 'زندگي روزانه' از سال ‪ ۱۹۳۰‬هر ‪ ۱۰‬سال يك بار اجرا مي‌شود ، نشان مي‌دهد كه تنها ‪ ۵‬درصد از جوانان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬ساله‌اي كه مورد مطالعه قرار گرفته بودند ، از كاغذ و قلم استفاده می كنند .
بر اساس این تحقیق به رغم رشد فزاينده استفاده از اينترنت و ديگر رسانه‌هاي نوين، اغلب مردم هنوز وقت بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون يا گوش كردن به راديو مي كنند.