خبرگزاري موج - روزنامه فايننشيال تايمز در گزارشي اعلام كرد: شركت MTN آفريقاي جنوبي سرمايه گذاري كلان خود را در ايران دنبال مي كند.
به گزارش موج، MTN بزرگترين شركت اپراتور تلفن همراه در آفريقا روز گذشته اعلام كرد: خدمات رساني خود را براي شركت ايران سل كه 49 درصد از سهام آن متعلق به شركت آفريقايي است، در ماه آگوست 2006 آغاز مي كند.
به نوشته ي فايننشيال تايمز، پروژه اپراتور دوم تلفن همراه يكي از بزرگترين سرمايه گذاري هاي جديد يك شركت خارجي در داخل ايران است كه در حوزه اي خارج از بخش نفتي اين كشور انجام مي شود. سرمايه گذاري MTN در اين پروژه طي سال 2008-2007 به مقدار حداكثري 5/1 ميليارد دلار خواهد رسيد و اين شركت قصد دارد شمار مشتركان تلفن همراه را در ايران تا سال 2015 به 31 ميليون نفر معادل 40 درصد از جمعيت كشور برساند.
براساس اين گزارش، شركت MTN قصد دارد در عرض يك سال 50 درصد از جمعيت ايران را تحت پوشش شبكه تلفن همراه قرار داده و بدين ترتيب به تعهدات قبلي خود جامه ي عمل بپوشاند.
فايننشيال تايمز مي افزايد: ايران محدوديت هاي مختلفي را به سرمايه گذاري خارجي تحميل مي كند. شركت هاي آمريكايي و گروه هاي اروپايي - با منافع اساسا آمريكايي- به علت اعمال تحريم ها بر ضد ايران با محدوديت هايي در زمينه فعاليت تجاري در ايران مواجه هستند.
با اين حال دولت آفريقاي جنوبي از سرمايه گذاري شركت هاي خود در ايران ممانعت به عمل نمي آورد.
'فوتوما نلكو' مديرعامل شركت MTN آفريقاي جنوبي با حالتي طنزآميز گفت: ما براي رهايي از بمباران، ساخت پناهگاه يا چيزي شبيه به آن بودجه اختصاص نداده ايم! نگاهي بسيار سازنده و مثبت به زندگي داريم.
سرمايه گذاري در ايران سل براي شركت MTN كه در 10 كشور آفريقايي فعاليت مي كند و خواهان رسيدن به عنوان پيشتاز ارتباطات در بازارهاي نوظهور جهان است، از اهميت فراواني برخوردار است.
روزنامه فايننشيال تايمز مي افزايد: MTN ايران را به عنوان يك 'بازار مهيج' با جمعيتي 69 ميليوني توصيف مي كند كه ضريب نفوذ تلفن همراه در اين بازار رقم نازلي بوده و توليد سرانه ناخالص داخلي اين كشور از كشورهاي آفريقا بيشتر است.
شركت آفريقايي سال گذشته پس از اينكه ايران طي يك مشاجره طولاني مدت شركت ترك سل را از پروژه اپراتور دوم تلفن همراه كنار گذاشت، با پرداخت حق ليسانسي معادل 300 ميليون يورو، 49 درصد از سهام ايران سل را خريداري كرد.
به نوشته ي روزنامه فايننشيال تايمز، با وجود تمامي اين موارد، MTN به سرمايه گذاران خود در مورد 'چالش ها'ي پيرامون اين سرمايه گذاري از قبيل 'تهديد به تحريم هاي آينده' هشدار داده است.