درصد از خرابي‌هاي تلفن ثابت اعلام شده به 17 در شهر تهران مربوط به خرابي سيم كشي داخلي ساختمان‌ها است.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي ‌شركت مخابرات استان تهران، مشتركان قبل از تماس با 17 براي رفع خرابي تلفن بايد از سيم‌كشي داخلي ساختمان و دستگاه تلفن خود اطمينان داشته باشند.

لازم به ذكر است با دقت نظر در نحوه‌ سيم‌كشي داخلي ساختمان از قطع تلفن، اتلاف وقت و تحميل هزينه به شركت مخابرات جلوگيري مي‌شود