واحد مرکزی خبر - شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی قصد دارد, تا دهم دیماه امسال یک و نیم میلیون مشترک ایرانی را به فهرست مشترکان خدمات تلفن همراه خود در جهان اضافه کند .

مدیراجرایی ام تی ان ابرازامیدواری کرد, ایران به مهمترین بازار تلفن همراه این شرکت پس از کشور نیجریه تبدیل شود.

ام تی ان پارسال 49 درصد از سهام ایران سل را برای راه اندازی طرح اپراتوری دوم تلفن همراه ایران به ارزش 300 میلیون یورو خریداری کرد و اضافه بر آن 150 میلیون یوری دیگر نیز در ایران سرمایه گذاری کرده است.

به گفته مدیر ام تی ان نیمی از جمعیت 70 میلیونی ایران در پایان یکسال نخست این طرح به خدمات تلفن همراه ایران سل دسترسی خواهند داشت.

فوتوما نلکو در جمع خبرنگاران در ژوهانسبورگ افزود: تاریخ آغاز فعالیت این شرکت در ایران‌, مهر ماه آینده تعیین شده است.

به گفته وی‌, اکنون 11 درصد از جمعیت تقریبا 70 میلیونی ایران دارای تلفن همراه هستند و این شرکت آفریقایی قصد دارد این تعداد را تا سال 2015 میلا‌دی به 40درصد یا 31 میلیون مشترک افزایش دهد.

شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی‌, بزرگترین شرکت ارایه دهنده خدمات تلفن همراه در قاره آفریقاست.

این شرکت هم اکنون خدمات خود را به بیش از 20 میلیون مشترک در این قاره ارایه می دهد.

نیجریه بزرگترین بازار ام تی ان به شمار می رود.

این شرکت یکی از سه اپراتور بزرگ آفریقای جنوبی است که در زمینه ارایه خدمات تلفن همراه در این کشور و هفت کشور آفریقایی دیگر فعالیت می کند.

درآمدهای ام تی ان براساس آخرین اعلا‌م این شرکت در ماه‌گذشته , بیش از پنج میلیارد دلا‌ر بوده است که در مقایسه با یکسال قبل آن‌21, درصد افزایش نشان می‌دهد