- وزير ارتباطات و فناوري اطلا‌عات گفت: درصورتي كه دولت امكانات لا‌زم را فراهم كند هشت ميليون تلفن همراه ثبت نامي در سال 85 واگذار خواهد شد .

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) محمد سليماني در ديدار با مسئولا‌ن شهرستان كازرون افزود : همچنين پس از تحقق شرايط لا‌زم در سال 85 چهار ميليون تلفن ثابت , دوميليون خط از اپراتور دوم و يك و نيم ميليون خط توسعه تاليا واگذار خواهد شد.

وي گفت : اكنون بيش از 30 هزار كيلومتر از جاده هاي اصلي كشور زيرپوشش تلفن همراه هستند كه با واگذاري تلفن هاي همراه جديد به دو برابر افزايش خواهد يافت .

وزير ارتباطات و فناوري توسعه ارتباطات خارجي كشور را مطلوب توصيف كرد و افزود : پارسال كشور كويت از بندر گناوه و كشورهاي حوزه خليج فارس از بندرعباس به شبكه فيبر نوري كشور متصل شدند.

وي گفت: اكنون اقدامات لا‌زم با كشورهاي آذربايجان , تركمنستان , تركيه و افغانستان براي اتصال شبكه فيبر نوري كشور صورت گرفته است كه به زودي تحقق مي يابد .