هزار فقره قبض كاركرد تلفن بصورت غيرحضوری از ابتدای سال 84 از طريق سيستم شبكه بانكی ، اينترنت و تلفن بانك پرداخت شد .
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی شركت مخابرات استان تهران ، دارندگان كارت های شبكه بانكی شتاب بدون ارائه قبض تلفن ثابت خود با مراجعه حضوری به بانك می توانند از طريق شماره تلفن و راهنمای سيستم مذكور علاوه بر استعلام بدهی خود در صورت تكافوی موجودی بانكی نسبت به پرداخت وجه صورتحساب اقدام كنند.
براساس همين گزارش افرادی كه دارای كارت سپهر در بانك صادرات می باشند علاوه بر امكان پرداخت از طريق سيستم فوق می توانند با مراجعه به دستگاه خودپرداز شعب بانك ATM مربوطه نسبت به استعلام بدهی و پرداخت وجه حساب خود اقدام كنند.