در پی فعال سازی SMS تمامی مشترکان تلفن همراه ، ارسال پیام های کوتاه در نخستین روز سال به 30 میلیون رسید.به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نخستین روز سال جدید 30 میلیون پیام کوتاه ارسال شده است که از این میان 70 درصد به صورت موفق و 30 درصد به صورت ناموفق بوده است و این در حالی است که روز 29 اسفند ماه سال 84 حدود 20 میلیون SMS ارسال شده است.بر اساس این گزارش، در پنج روز ابتدایی سال جدید 167 میلیون پیام کوتاه ارسال شده است که از این تعداد نیز 130 میلیون به صورت موفق ارسال و ارسال مابقی ناموفق بوده است.شایان ذکر است که حدود يك ميليارد و ‪ ۸۰۰‬ميليون تومان درآمد از طريق جا به جايي این پیام های کوتاه(‪ (SMS‬در فاصله روزهاي ‪ ۲۹‬اسفند ماه تا روز گذشته (‪ ۶‬فروردين ماه) براي دولت کسب شده است.