نتايج اين تحقيق به طور کامل با نتايج ديگر تحقيقات مشابهي که در مورد تاثيرات درازمدت استفاده از تلفن همراه بر سلامتي انجام شده در تضاد است
15/01/1385
تاليانيوز- پژوهشگران سوئدي به اين نتيجه رسيده اند که استفاده طولاني مدت از تلفن همراه خطر ابتلا به تومورهاي مغزي را به همراه مي آورد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از news-medica، نتايج اين تحقيق به طور کامل با نتايج ديگر تحقيقات مشابهي که در مورد تاثيرات درازمدت استفاده از تلفن همراه بر سلامتي انجام شده در تضاد است. در سال 2005 گروهي از محققان شوراي سلامت هلند بررسي هاي مفصلي را در اين مورد در سطح جهان انجام دادند وبه اين نتيجه رسيدند که تشعشات تلفن همراه و دکل هاي آن خطري براي سلامتي افرا د بزرگسال ندارد.
همچنين بررسي هاي چهار ساله پزشکان انگليسي که در اوائل سال 2006 انجام شد نيز نشان داد که بين استفاده از تلفن همراه و ابتلا به تومور مغزي رابطه اي وجود ندارد.
به هر حال با توجه به استفاده روزافزون مردم جهان از تلفن همراه نتايج اين تحقيق نگراني هايي را به دنبال داشته است.
اما محققان موسسه ملي Woking Life در سوئد( http://www.arbetslivsinstitutet.se/en/) با مطالعه وضعيت 2200 بيمار سرطاني بدين نتيجه رسيده اند که 905 نفر از اين افراد که بين 20 تا 85 سال سن دارند داراي تومور مغزي بدخيم هستند و يک دهم آنها از موبايل براي انجام مکالمات طولاني مدت استفاده مي کردند.
گفتني است اين تحقيق نشان مي دهد احتمال تشکيل تومور در آن سمت از سر که بيشتر براي انجام مکالمه استفاده مي شود بيشتر است. در اين مطالعه فاکتورهايي مانند عادات سيگارکشيدن، شغل فرد و غيره نيز در نظر گرفته شده است.
براي کسب اطلاعات بيشتر در اين مورد مي توانيد به آدرس http://www.environmental-expert.com/...0420/index.asp مراجعه کنيد.