فروردين 1385 - آی تی ایران - در طی روزهای آغازین سال جدید موبایل های تالیا در برخی شهرهای ایران به طور محدود مورد استفاده قرار گرفت.

بنا بر این گزارش مشترکان تالیا در شهرهایی چون مشهد، زاهدان، سمنان، قزوین، زنجان و قم توانستند به شکل محدود از سیم کارتهای تالیا برای ارتباط استفاده کنند.

این اتصال مشترکان تالیا در حالی برقرار می شود که هنوز موضوع ارایه خدمات به مشترکان تالیا در شهرهای دیگر کشور به جز تهران به طور رسمی اعلام نشده است.

بنا بر گزارش خبرنگار ما تاکنون هفت MSC ( مرکز سویچ مادر) در شهرهای تهران ( 2 سویچ)، تبریز، اصفهان، شیراز، بابل و کرج نصب شده و بخش عمده تجهیزات BSC نیز به کشور وارد و در حال نصب است.

علی رغم این هنوز این اپراتور برای گسترش فعالیت خود در سطح کشور با مشکلات عمده ای روبه روست که فراهم نبودن لینک های ارتباطی و مشکلات مربوط به تغییر فرکانس از سوی مخابرات از آن جمله است