برمبناي قوانين جديد تعرفه هاي رومينگ بر مبناي تعرفه هاي محلي اپراتور در هر کشور تنظيم مي شود و به نحو چشمگيري کاهش خواهد يافت
تاليانيوز- کميسيون اروپا روز گذشته دور دوم ونهايي از رايزني هاي خود در مورد کاهش تعرفه هاي رومينگ بين المللي را آغاز کرد. قرار بود اين مذاکرات روز 28 مارس آغاز شود ولي به دلايل نانعلومي اين کار به تعويق افتاد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، برمبناي قوانين جديد تعرفه هاي رومينگ بر مبناي تعرفه هاي محلي اپراتور در هر کشور تنظيم مي شود و به نحو چشمگيري کاهش خواهد يافت. قرار است اين تعرفه ها از تابستان سال 2007 حالت اجرايي به خود بگيرد.
يکي از مقامات کميسيون اروپا در اين مورد مي گويد: ما قصد داريم هزينه هاي رومينگ را کاهش دهيم تا توان رقابتي اروپا در جهان را حفظ کنيم. استفاده از تلفن همراه در خارج از کشور نبايد پرهزينه باشد و بالعکس اين سرويس بايد به سرويسي پرجاذبه براي جهانگردان وصاحبان مشاغل مبدل شود که به 25 کشور عضو اتحاديه اروپا سفر مي کنند.
گفتني است اولين دور مذاکرات در اين مورد از تاريخ 20 فوريه تا 22 مارس سال 2006 صورت گرفته بود. مقامات کميسيون اروپا از صاحب نظران خواسته اند نظرات خود در اين مورد را به آدرس [email protected] ايميل کنند.
منبع : روابط عمومی تالیا