17 فروردين 1385 - بی بی سی - روز پنجشنبه، 6 آوريل، رييس دفتر نخست وزير يونان به منظور ادای شهادت در مورد رسوايی شنود تلفن های همراه تعدادی از مقامات ارشد دولتی و بازرگانان اين کشور در برابر يک کميته پارلمانی حاضر شده است.

دو ماه قبل دولت يونان فاش کرد که تلفن های نخست وزير و تعدادی از مقامات ارشد کشور به مدت بيش از يک سال کنترل می شده است و شنود مکالمات تلفنی آنان تقريبا در زمان برگزاری بازی های المپيک سال 2004 در اين کشور ادامه داشته است.

تا کنون، کميته تحقيق پارلمان مديران شرکت های تلفن همراه اريکسون و وودافون در يونان را برای ادای توضيحات احضار کرده است.

درماه فوريه، فاش شد که نرم افزارهای بسيار پيشرفته به طور مخفيانه در شبکه تلفن همراه وودافون نصب شده بود به نحوی که در طول سال برگزاری بازی های المپيک، امکان شنود مکالمات دست کم ي..د تن از مقامات و شخصيت های يونانی فراهم آمد.

علاوه بر تلفن کاستاس کارامنليس، نخست وزير، تلفن های وزيران کابينه و مقامات ارشد پليس و .... نيز در اين مدت کنترل می شده است.

همچنين، روزنامه نگاران و بازرگانانی که اصلا اهل کشورهای خاورميانه بودند نيز از جمله هدف شنود تلفنی بوده اند.

چه کسی مسئول است؟

هنوز مشخص نيست که نرم افزارهای شنود تلفنی توسط چه کسانی نصب شده و مورد استفاده قرار گرفته است اما بسياری از يونانيان، از جمله تنی چند از سياستمداران، سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا - سيا - را مسئول می دانند.


به اعتقاد آنان، سازمان سيا به منظور حصول اطمينان از امنيت ورزشکاران آمريکايی شرکت کننده در بازی های المپيک به اقدامات مخفيانه ای در يونان دست زده بود و شنود تلفن های همراه بخشی از اين اقدامات بوده است.

ايالات متحده و يونان از اعضای سازمان پيمان اتلانتيک شمالی - ناتو - و متحد نزديک هم هستند.

اطلاعات مربوط به اين شنود برای نخستين بار زمانی فاش شد که در ماه مارس سال گذشته، شرکت وودافون به رييس دفتر نخست وزير يونان اطلاع داد که ملاحظات حفاظتی در مورد تلفن های همراه اين شرکت به طور گسترده مخدوش شده است.

پيش از تماس شرکت وودافون با دولت يونان، گزارش شد که کاستاس تساليکيديس، مدير شبکه وودافون در يونان، دست به خودکشی زده است.

يکی از سئوالاتی که انتظار می رود در جلسه روز پنجشنبه کميته تحقيق مطرح شود اين است که به چه دليل دولت يونان با يک سال تاخير گزارش شنود تلفنی را فاش کرد.

در همانحال، تحقيقات در باره مرگ مشکوک کاستاس تساليکيديس ادامه دارد و وکيل خانواده وی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که نامه هايی دريافت داشته که نويسندگان آنها، که يکی از آنان در اختفا زندگی می کند، مدعی شده اند آقای تساليکيديس خودکشی نکرده بلکه به قتل رسيده است.