براي اينكه شبكه اپراتور اول بتواند سيم كارت اعتباري همانند تاليا به متقاضيان بدهد بايد هريك از سوئيچهاي فعلي را به شبكه هوشمند يا In مجهز كند زيرا تحليل سيم كارتهاي پيش پرداخته به تجهيزات هوشمند نياز دارد.

در حال حاضر اين تجهيزات از كشور چين خريداري و در حال نصب در مراكز مخابراتي است.
چنانچه مخابرات بتواند نصب اين تجهيزات را با سرعت به پايان برساند اين احتمال وجود دارد كه تا سه ماه ديگر اين طرح ( واگذاري سيم كارت اعتباري) عملياتي شود.

اين تجهيزات ظرفيت واگذاري حدود 5/1 ميليون سيم كارت اعتباري را دارد.

تاليا اولين شبكه تلفن همراه اعتباري را در كشور راه‌اندازي كرده است و حدود نيم ميليون مشترك تنها در تهران دارد.اين شبكه قصد توسعه خود در تمامي نقاط كشور را دارد.

گزارش فارس حاكي است: چندي پيش نيز معصوم فرديس معاون وزير ارتباطات ورود اپراتور اول به عرصه واگذاري سيم كارت اعتباري را به صلاح ندانسته بود و گفته بود: دولت بهتر است به جاي اين كار براي واگذاري سيم كارتهاي ثبت نامي در سال گذشته تلاش كند.