مشكل اصلي شركت‌هاي PAP استفاده از پهناي باند پايين در برخي نقاط است
علي محمدي - مدير PAP يك شركت اينترنتي - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه شركت‌هاي PAP از منابع مختلفي پهناي باند خود را تامين مي‌كنند، اظهار داشت‌: شركت‌هاي PAP در برخي مناطق به‌دليل پايين بودن صرفه اقتصادي، پهناي باند مورد نياز خود را از شركت‌هاي ICP تامين مي‌كنند كه كيفيت مناسبي ندارد.
او با تاكيد بر اين‌كه مشكل اصلي شركت‌هاي PAP استفاده از پهناي باند پايين در برخي نقاط است، تصريح كرد‌: شركت مخابرات ايران تنها پهناي باند بالاي دو مگ را به شركت‌هاي PAP ارايه مي‌دهد؛ درحالي‌كه شركت‌هاي PAP در ابتداي كار، در برخي نقاط گرفتن پهناي باند بالاي دو مگ مقرون به‌صرفه نيست، به‌همين دليل آن‌ها مجبور هستند كه پهناي باند خود را از شركت‌هايICP دريافت كنند كه كيفيت مناسبي ندارد و در بسياري از مواقع قطع مي‌شود.
او ادامه داد‌: شركت‌هاي PAP در مراكزي كه ترافيك بالايي در سرويس ADSL دارند حضور ندارند به همين دليل بخش عمده‌ي از بازار در اختيار ما قرار ندارد.
اين مدير بخش PAP تصريح كرد‌: هم‌اكنون شركت‌هاي PAP در 25 مركز مخابراتي سرويس ADSL را ارايه مي‌دهند، درحالي كه بقيه مراكز مخابراتي امكان ارايه‌ي اين نوع سرويس وجود ندارد.
محمدي در پايان گفت‌: دغدغه‌هاي گوناگون شركت‌هاي PAP باعث شده است كه كيفيت خدمات آن‌ها كاهش پيدا كند.