4 میلیون و 657 هزار مشترك شهر تهران در نیمه دوم سال 84 از طریق تماس با سیستم گویای 1818 هزینه و ریزمكالمات تلفن ثابت خود را دریافت كردند.
به گزارش روابط عمومی شركت مخابرات استان تهران، با راه‌اندازی سیستم گویای ریزمكالمات تلفن ثابت از آذر ماه سال گذشته ، مشترکين تهران از طريق تماس با شماره 1818 از هزينه مکالمات تلفن ثابت خود به شكل شنیداری مطلع و یا ریزمكالمات تلفن ثابت خود را از طریق نمابر دریافت كردند.
براساس همین گزارش مشتركینی كه تمایل دارند از تلفن دیگری هزینه مكالمه خود را بشنوند و یا ریزمكالمات خود را از طریق نمابر دریافت كنند باید برای دریافت رمز عبور با همراه داشتن قبض تلفن و كارت شناسایی به مركز مخابرات مربوطه مراجعه كنند.
همچنین 144 هزار مشترك نیز ریزمكالمات و صورتحساب تلفن خود را در سال 84 از طریق پست الكترونیك و سایت شركت مخابرات استان تهران دریافت كردند./(21/1/85)