طبق برنامه هاي وزارتخانه شركت ارتباطات سيار ظرف 3 سال آينده بايد در جهت كوچك كردن دولت و واگذاري فعاليت هاي آن بايد بيش از 51 درصد از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كند
معاون وزيرICT گفت: در قردادادي كه في مابين تاليا و شركت مخابرات منعقد شده الزامي براي خريد تجهيزات از شركت خاصي ايجاد نشده است.
"وفا غفاريان" رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت و گو با خبرنگار موج، گفت: در قرارداد شركت تاليا يك نفر به عنوان مشاور و كارشناس فني تعيين شده كه پس از تاييد كارشناس مخابرات در خصوص استاندارد بودن تجهيزات، تاليا اقدام به خريداري تجهيزات از شركت زيمنس كرده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه ورود مخابرات دولتي در خصوص واگذاري تلفن هاي همراه اعتباري كه در حال حاضر نيز تجهيزات آن خريداري شده خلاف وعده هاي دولت در زمينه كوچك سازي و واگذاري فعاليتهاي دولت به بخش خصوصي است و آيا اين امر باعث نمي شود كه هيچگاه بخش خصوصي در كشور ايران جرات كار كردن نداشته باشد، گفت: اين امر صحت ندارد كه ما قصد رقابت با بخش خصوصي را داريم زيرا تعداد تقاضاي تلفن همراه به اندازه اي در كشور بالاست كه اگر هم اپراتور اول، دوم و اپراتور اعتباري (تاليا) به تمامي تعهدات خود در زمينه واگذاري سيم كارت ها عمل كنند باز هم طبق بررسي هاي كارشناسان ما در كشور اين تعداد واگذاري جوابگوي تقاضاي مشتركين در جهت استفاده از تلفن همراه نخواهد بود.
وي افزود: با توجه به بازاري به اين گستردگي جاي هيچگونه نگراني براي بخش خصوصي از حيث متضرر شدن وجود ندارد.
وي اظهار كرد:طبق برنامه هاي وزارتخانه شركت ارتباطات سيار ظرف 3 سال آينده بايد در جهت كوچك كردن دولت و واگذاري فعاليت هاي آن بايد بيش از 51 درصد از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كند كه اين خود نشان از عزم دولت در جهت خصوصي سازي دارد.
منبع : روابط عمومی تالیا