با افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه تا پايان سال جاري امكان واگذاري سيم كارتهاي ثبت نامي 84 وجود دارد
فارس - مديرعامل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران گفت: در حال حاضر با امكانات فعلي امكان واگذاري سيم‌كارتهاي ثبت‌نامي سال گذشته وجود ندارد اما تا پايان سال با افزايش ظرفيت اين واگذاري‌ها امكان‌پذير خواهد بود.
صابر فيضي در گفت و گو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: وزير ارتباطات نيز چندي پيش خبر از احتمال واگذاري تمامي سيم‌كارتهاي ثبت‌نامي سال 84 در سال جاري داده بود.
وي اضافه كرد: با افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه تا پايان سال جاري امكان واگذاري سيم كارتهاي ثبت نامي 84 وجود دارد.
فيضي همچنين از تغيير شيوه واگذاري سيم‌كارتهاي ثبت‌نامي در سال 85 خبر داد و گفت: اين روش با سالهاي گذشته متفاوت خواهد بود. وي گفت: امكان دارد كه واگذاري سيم‌كارت در استانهاي كشور با يكديگر متفاوت باشد
منبع : خبرگزاري فارس