از 4.44 ميليون خانوار اين کشور، 1.24 ميليون نفر تنها از تلفن همراه استفاده مي کنند
21/01/1385
تاليانيوز- مردم بلژيک استفاده از تلفن همراه را به ثابت ترجيح مي دهند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، بيش از 8.8 ميليون نفر از مردم بلژيک يعني حدود 84 درصد از جمعيت اين کشور مالک تلفن همراه هستند و برخي خانوارها در بلژيک اصلا داراي خطوط تلفن ثابت نيستند.
گزارش تازه اي که در اين مورد در بلژيک تهيه شده حاکيست يک چهارم خانواده هاي بلژيکي يعني 28 درصد فاقد خط تلفن ثابت هستند و از 4.44 ميليون خانوار اين کشور، 1.24 ميليون نفر تنها از تلفن همراه استفاده مي کنند.
همين مساله موجب شده بسياري از شرکتهاي مخابراتي در اين کشور مجبور به ارائه خدمات تلفن همراه شوند.
منبع : روابط عمومی تالیا