خبرگزاری شهر ـ در جلسه عصر روز گذشته، مجلس شوراي اسلامي به شركت مخابرات ايران پيشنهاد كرد تا سهام شركت ارتباطات سيار را از طريق بازار بورس به مردم واگذار كند.

«رمضانعلي صادق‌زاده» رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: در جلسه عصر روز گذشته كه با حضور رييس هيأت مديره، مديرعامل در اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات ايران و اعضاي كميته مخابرات مجلس برگزار شد، عملكرد و وضعيت موجود و برنامه‌هاي ‌آتي مخابرات در راستاي برنامه چهارم توسعه در حوزه‌هاي تلفن سيار،‌ثابت و ديتا بررسي شد.

وي خاطرنشان كرد: در حوزه تلفن ثابت مقرر شد براي افزايش ضريب نفوذ به صورت بي‌سيم و كابلي اقدام شود و تا پايان سال، 12 هزار فيش واگذار نشده تلفن ثابت در تهران به متقاضيان تحويل داده شود.

تا پايان سال جاري يك ميليون سيم‌كارت اعتباري در شهر تهران واگذار كند.

صادق‌زاده در خصوص توصيه‌ها و پيشنهادهاي مجلس در خصوص مباحث مطرح شده گفت: از مخابرات خواسته شد تا در رقابت با بخش خصوصي از واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري صرف‌نظر كند.

وي خاطرنشان كرد: همچنين به شركت مخابرات ايران پيشنهاد كرديم كه بيش از اين شركت ارتباطات سيار خود را توسعه نداده و ثبت‌‌نام سيم‌كارت انجام ندهد و توسعه تلفن سيار را از طريق بخش خصوصي پيگيري كند.

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي به مخابرات پيشنهاد كرده است تا سهام شركت ارتباطات سيار خود را از طريق بورس به مردم واگذار كند.