خدمات مذکور از تابستان سال جاري در دسترس خواهد بود
تاليانيوز – دو بانک انگليسي به تازگي سرويس جديدي را راه اندازي کرده اند که به مشترکان اجازه مي دهد با استفاده از تلفن هاي همراه به برخي خدمات دسترسي داشته باشند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از ديلي تلگراف، HSBC و First Direct دو بانکي هستند مه اعلام کرده اند خدمات مذکور از تابستان سال جاري در دسترس خواهد بود. با اين حساب مشتريان اين بانک تنها با فشردن چند دکمه بر روي گوشي هايشان در هر زمان ومکان به حسابهاي بانکي خود دسترسي خواهند داشت.
خدمات ياد شده از طريق سرويس هاي پيش و پس پرداخته تلفن همراه در دسترس خواهد بود.
گفتني است سرويس ياد شده که MoniLink نام دارد با همکاري دو شرکت Link و Morse راه اندازي شده است.
منبع : روابط عمومی تالیا