طرحه هاي مفصلي در اين زمينه دارد و فعاليت هاي خود در اين حوزه را از نوامبر سال گذشته آغاز کرده است

تاليانيوز- پس از اعلام طرح حهاي شرکت Sprint سومين اپراتور مهم تلفن همراه آمريکا براي ادغام خدمات شرکت هاي تلويزيوني کابلي و خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ، چند شرکت کابلي در آمريکا از اين طرح استقبال کردند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، Sprint طرحه هاي مفصلي در اين زمينه دارد و فعاليت هاي خود در اين حوزه را از نوامبر سال گذشته آغاز کرده است.
بر اساس توافقات دوطرف دسترسي کاربران تلفن همراه به خدماتي که مشترکان تلويزيون هاي کابلي از آن استفاده مي کنند ممکن شده است. البته هم اکنون مشترکان اين شرکت ها مي توانند حساب هاي پست الکترونيکشان را هم از طريق سرويس هاي اينترنتي پرسرعت موسسات کابلي چک کنند، ولي مشخص نيست کاربران تلفن همراه هم از چنين امکاناتي بهره مند خواهند شد يا خير.
همچنين مذاکره براي بهره مندي از خدمات پست صوتي يا voicemail هم بين دوطرف در جريان است. هزينه و زمان بهره مهندي عمومي از سرويس هاي جديد هنوز اعلام نشده است.