مشکل آن بود که گوشي خلبان قبل از گم شدن روشن بود و تمامي تلفن هاي همراه در انگلستان قبل از پرواز با هواپيما بايد خاموش شوند
23/01/1385
تاليانيوز- پرواز مسافران يک هواپيما در فرودگاه Doncaster انگلستان با چهار ساعت تاخير انجام شد و آنان سرانجام پس از تعويض هواپيما موفق به پرواز شدند. علت اين امر آن بود که خلبان هواپيما گوشي خود را در کابين خلبان گم کرده بود وقادر به پيدا کردن آن نبود.
مشکل آن بود که گوشي خلبان قبل از گم شدن روشن بود و تمامي تلفن هاي همراه در انگلستان قبل از پرواز با هواپيما بايد خاموش شوند.
هنگامي که خلبان پس از يک ساعت جستجو در کابين نتوانست گوشي خود را پيدا کند از مسافران خواست هواپيماي خود را تغيير دهند. وي از آنان معذرت خواست وگفت اين تاخير براي حفظ امنيت مسافران ضروري بوده است.
منبع : روابط عمومی تالیا