بهای مکالمات تلفنی داخلی , بین شهری , بین المللی در کشورهای صنعتی در 2005 همچنان سیر نزولی داشت .

ان یو اس کانسالتینگ شرکت بین المللی ناظر بر بهای مکالمات تلفنی در گزارش سالا‌نه خود اعلام کرد نرخ‌ارتباطات تلفنی در جهان به طور کلی روند نزولی داشته است.
ریچارد دی سلطانیان رئیس این شرکت نیز اعلام کرد: شمار مکالمات داخلی در دانمارک و امریکا, مکالمات بین المللی‌در فرانسه‌, آفریقای جنوبی و امریکا و تماس با تلفن همراه درکانادا و انگلیس در سال 2005 در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته است.
بلژیک گران ترین نرخ مکالمه داخلی را دارد و هزینه مکالمه سه دقیقه‌ای در این کشور 13 و 8 دهم سانتیم یورو است در حالیکه این رقم در فرانسه 8 و 8 دهم سانتیم و در کانادا مجانی است.
در خصوص نرخ مکالمات بین شهری افریقای جنوبی و امریکا گرانترین کشورها هستند و بهای یک مکالمه سه دقیقه‌ای در این کشورها به ترتیب 28 و 5 دهم سانتیم و بیست و شش سانتیم است.
این رقم در فرانسه 10 و 8 دهم سانتیم است .
به نقل از خبرگزاری سلام