شركت ارتباطات سيار ايرانسل هم اكنون در حال انتخاب GC و يا پيمانكاران عمومي خود است
فارس - جزئيات تازه‌اي از روند اجرايي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه توسط ايرانسل منتشر شد.
شركت ارتباطات سيار ايرانسل هم اكنون در حال انتخاب GC و يا پيمانكاران عمومي خود است.
شركت نوكيا با شريك ايراني خود تكفام و گروههايي از صاايران موظف به توسعه منطقه تهران، مازندران و چند استان اطراف تهران شده است.
طبق تصميم ايرانسل، ايران به چهار منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه يك GC انتخاب خواهد شد تا كار توسعه شبكه اپراتور دوم را انجام دهد.
منطقه شمال غرب كشور نيز به شركت هوواوي چين سپرده‌ است كه اكنون كار تمليك زمين در تبريز را آغاز كرده است. اين شركت به جز تبريز چند استان همجوار تبريز چون اروميه را نيز توسعه خواهد داد.
يك مقام آگاه گفت: در اين زمينه امكان به خطر افتادن قانون حداكثر استفاده از توان داخلي و دادن ميدان بيش از حد به شركتهاي خارجي از جمله چيني بسيار زياد است و نبايد شركتهاي داخلي در اين پروسه كنار گذاشته شوند.
در زمينه انتخاب تامين كننده اجناس لازم و خارجي اپراتور دوم نيز دو شركت آلكاتل و اريكسون مورد بحث هستند ولي هنوز اين موضوع به قرارداد تبديل نشده است.
احتمال دارد كه تجهيزات آلكاتل در منطقه جنوب غرب كشور مورد استفاده GC‌ها قرار گيرد. منطقه جنوب غرب كشور را نيز شركتي با سرمايه‌گذاري مشترك كارخانجات مخابراتي شيراز، صاشيراز و صنايع قطعات الکترونيك در شيراز را توسعه خواهند داد.
منبع : خبرگزاري فارس