اين سومين سال متوالي در اين کشور است که آمار سرقت گوشي هاي کودکان افزايش مي يابد

تاليانيوز- تعداد کودکان دبستاني در انگلستان که گوشي هايشان به سرقت مي رود روز به روز در حال افزايش است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از بي بي سي، اين سومين سال متوالي در اين کشور است که آمار سرقت گوشي هاي کودکان افزايش مي يابد.
گزارش پليس نشان مي دهد ظرف 11 ماه منتهي به فوريه نزديک به 15 هزار گوشي تلفن همراه در لندن به سرقت رفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5000 گوشي بيشتر شده است.
جالب آنکه پليس لندن معتقد است علت اصلي اين افزايش، سرقت گوشي هاي بچه مدرسه اي ها توسط همتايان آنهاست.
رييس پليس لندن از سازندگان گوشي خواسته آنها را به گونه اي طراحي کنند که پس از سرقت به راحتي از کار بيفتند.
آمار نشان مي دهد از هر 5 گوشي به سرقت رفته در انگلستان دو گوشي متعلق به کودکان دانش آموز بوده است.
منبع : روابط عمومی تالیا