اپراتورها معتقدند تبليغات همراه منبع درآمدي مناسب وقابل اتکا محسوب مي شود، به خصوص که درآمد حاصل از تماس هاي صوتي مشترکان به علت رقابت شديد روز به روز در حال کاهش است

تاليانيوز- جديدترين بررسي هاي موسسه پژوهشي IDC نشان مي دهد تبليغات آرام آرام در حال نفوذ به دنياي تلفن هاي همراه است و اپراتورهاي تلفن همراه از پخش آگهي بر روي نمايشگرهاي تلفن همراه مشترکان خود استقبال مي کنند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز اپراتورها معتقدند تبليغات همراه منبع درآمدي مناسب وقابل اتکا محسوب مي شود، به خصوص که درآمد حاصل از تماس هاي صوتي مشترکان به علت رقابت شديد روز به روز در حال کاهش است.
در حال حاضر مهمترين دغدغه متصديان امور تبليغاتي يافتن بهترين راه ارائه تبليغات به کاربران تلفن هاي همراه است و آنان در اين مورد هنوز هم در حال آزمون وخطا هستند.
کارشناسان معتقدند بايد براي ارائه تبليغات همراه به نيازهاي کاربران توجه کرد وتبليغاتي را براي آنها ارسال کرد که از آن استقبال کنند، امري که عموما با عنوان تبليغات هدفمند از آن ياد مي شود.
منبع : روابط عمومی تالیا