خبرگزاري موج - طبق گزارش هاي بدست آمده، اخيرا عده بسياري از كاربران تلفن همراه ابوظبي از اينكه پيغام هاي كوتاه بي موقع تبليغاتي دريافت مي كنند شكايت کرده اند.

به گزارش موج، در چند شب اخير ، پيغام هاي كوتاه متني بي موقعي به كاربران ارسال شده است و همين امر شكايت كاربران را به همراه داشته است.اين پيغام هاي تبليغاتي در رابطه با مكان هاي ورزشي و بازي كريكت بوده است.
گفتني است ، بسياري از كاربران اين منطقه بيش از 40 پيغام در رابطه با اين موضوع دريافت كرده اند و آغاز ارسال اين پيغام ها نيز از نيمه شب بوده است به طوري كه اغلب كاربران از خواب بيدار شده اند .مسئولين شركت ارتباطاتي اتصالات امارات در رابطه با علت وقوع اين مشكلات اقداماتي به عمل آورده اند و در صدد رفع اين مشكل مي باشند.